Fryslân Culinair label houders

Klik op een van de markers, dan ziet u waar en wie een FC Label heeft.

Fryslân Culinair Label

Met het Fryslân Culinair label brengt Fryslân Culinair producenten van prachtige en regionale Friese producten nadrukkelijk onder de aandacht en wordt gezamenlijk promotie gemaakt.

Door middel van een muurschild en oorkonde in de winkel worden klanten geattendeerd op een aantal specialiteiten, welke verkocht worden met een Fryslân Culinair label. De producten worden in Fryslân Culinair restaurants gebruikt of verwerkt.

 

Momenteel heeft Fryslân Culinair 18 producenten aan zich verbonden  met prachtige Friese producten zoals roggebrood, dûmkes, suikerbrood, oranjekoek, Fries spek, paling, snoekbaars, Fries bier en whisky, Friese berenburg, boerenkaas, biologische groenten en rund / varkensvlees.

Om als producent in aanmerking te komen voor het Fryslân Culinair Label dient het product te voldoen aan een aantal criteria zoals: wordt afgenomen door Fryslân Culinair restaurants, heeft een gastronomische waarde, Is ecologisch verantwoord en tevens sociaal verantwoord (b.v. fairtrade of i.s.m. arbeidsgehandicapten).